Позашкільні гуртки

Спортична секція "Футбол"  Первомайської районної дитячої юнацької спортивної школи (ДЮСШ)

(керівник секції Іванов О.В. - вчитель фізичної культури )

Метою секції є оптимізація фізичного розвитку дитини, всебічне вдосконалення властивих кожному фізичних якостей і здібностей у єдності виховання духовних і моральних чеснот.

Керівник ставить перед собою завдання:  формувати ряд життєво важливих рухових умінь і навиків,  спортивних рухових умінь і навиків, надбання базових знань науково-практичного характеру.

 

 

Гуртки Первомайського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості (БДЮТ)

 

Гурток "Козацько- лицарський гарт"   

(керівник Гончарова Вікторія Вікторівна)

Мета гуртка: 

 

 

Гурток "Пізнаємо рідний край"

(керівник Єсіпов Віктор Вікторович)

До складу  гуртка входять учні 5-9 класів. Кількість гуртківців -  21 учень.

Метою гуртка є знайомство та вивчення пам'яток історії та культури, формування особистісного сприйняття дослідженого матеріалу, зацікавленості дітей у пошуковій та дослідницькій роботі.

 

Гурток "Хореографічний"

(керівник Сухарєва Ольга Василівна )

 

Гурток "Мистецтво нашого народу"

(керівник Гукасян Тамара Іванівна)

До складу  гуртка входять учні 1-4 класів. Кількість гуртківців -  20 учнів.

Метою гуртка є виховання дбайливого ставлення та пошани до надбань народного мистецтва, розвиток художнього смаку гуртківців, їх творчої уяви, фантазії.

 

 

Шкільні предметні гуртки

Гурток "Юні історики"

Даний гурток відвідують учні 5-9 класів у кількості 9 чоловік. Гурток працює в І семестрі. Керівник гуртка - вчитель історії Гончарова І. М.

Мета роботи гуртка - сформувати в учнів знання та уявлення про розвиток історії як науки і як живу пам'ять про життя людей у минулому, розвивати вміння працювати з історичними джерелами, виховувати цікавість до історії своєї Батьківщини.

Гурток "Знавці німецької мови"

До складу гуртка зараховано учнів 5-9 класів. Керівник гуртка - вчитель німецької мови Винник О. В. Даний гурток буде працювати в ІІ семестрі.

Метою гуртка є формування світоглядних ідей, вмінь узагальнювати отримані знання на практиці, формування та розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання, письма, естетичне виховання учнів в процесі знайомства з літературними та музичними творами  країни, мова якої вивчається.

Гурток "Літературний"

До складу гуртка входять учні 5,6 класів у кількості 10 учнів. Керівник гурка вчитель української мови та літератури Пушкар О. О.

Завдання гуртка:

 - поповнення та поглиблення літературних знань;

- розвиток пізнавальної діяльності учнів засобами словесності в позакласній роботі;

- підготовка дітей до життя в соціумі;

- виявлення та розвиток творчих здібностей учнів;

-виховання інтелектуально та морально розвиненої особистості як найвищої цінності суспільства.

Гурток "Фізичний"

До його складу входять учні 7-9 класу. Керівник гуртка - вчитель фізики Водолаженко А. С.

Метою гуртка є розвиток експериментальних умінь та дослідницьких навичок, креативних здібностей учнів, формування і розвиток логічного, творчого та критичного мистення учнів у процесі поглибленого вивчення фізики. завдання гуртка - поглибити і розширити знання та вміння з фізики, навчити вимірювати фізичні величини прямими і непрямими методами, навчатися користуватися основними електровимірювальними та електронними приладами, вміти користуватися різними джерелами інформації, в тому числі сучасними інфомаційними технологіями.

 

 

Гурток "Технічний"

Члени гуртка - учні 5-9 класів.

Керівник - Водолаженко А. С., вчитель трудового навчання.

Метою гуртка є формування особистості учня, розвиток його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, залучення до активної участі в різноманітних видах конструкторсько–технічної діяльності, формування любові до суспільно-корисної праці. 

 

                            Гурток "Математичний"

                         (керівник гуртка - Донченко Інна Анатоліївна)

До складу гуртка входять учні 5-9 класів.

Основні завдання    математичного гуртка:

1. Формування і розвиток розумових операцій: аналізу і      синтезу, порівнянь, аналогій, класифікацій, узагальнень.

2. Розвиток та тренінг мислення взагалі й творчого зокрема.

3. Підтримання інтересу до предмета (унікальність красивих та  цікавих задач слугує мотивом до навчальної діяльності).

4. Розвиток таких якостей творчої особистості, як пізнавальна  активність, посидючість, завзятість у досягненні мети, самостійна        творчість.

5. Підготовка учнів до творчої діяльності, математичних  дослідженьТут потрібно сприяти творчому засвоєнню знань, способів  дій, розвивати уміння переносити знання і способи дій у незнайому  ситуацію і бачити нові функції об'єкта.